Get Adobe Flash player

Powiatowy Pakiet Klimatyczny

Powiatowy Pakiet Klimatyczny, czyli kolejna publikacja projektu "Dobry klimat dla Powiatów". Z pakietu dowiecie się nie tylko o tym czym są zmiany klimatu i jak wygląda aktualny stan polityki globalnej, europejskiej i krajowej w zakresie ochrony klimatu, ale także jak samorządy mogą realizować tego typu politykę.

Pakiet podzielony jest na dwie części.

W pierwszej części wyjaśnione są podstawy zjawiska określanego mianem zmian klimatu, opisano jego potencjalne skutki, w tym w szczególności dla Polski, podano aktualne informacje o stanie polityki ochrony klimatu na świecie, w Europie i w Polsce. Całość wzbogacono licznymi przykładami wdrożnych projektów przyczyniających się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zrealizowanymi w ostatnich latach w Polsce.

W drugiej części pokazano szereg rozwiązań i instrumentów, jakimi samorządy lokalne: powiatowe i gminne, mogą realizować swoją własną politykę energetyczno-klimatyczną. Problematyka tej części obejmuje zagadnienia od zarządzania działaniami energetycznymi, poprzez tworzenie dokumentów strategicznych, zamówienia publiczne, zarzadzanie kryzysowe po zachęcanie przedsiębiorstw i mieszkańców do ochrony klimatu. W krótkich opracowaniach na te tematy pojawiają się cenne odniesienia do miejsc, w których znajdują się dodatkowe informacje.

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.chronmyklimat.pl/content/files/DOKLIP/Powiatowy_Poradnik_Klimatyczny.pdf)Powiatowy_Poradnik_Klimatyczny.pdf[ ]2262 Kb

Skutki zmian klimatu w poszczególnych rejonach świata

Skutki zmian klimatu w poszczególnych rejonach świata

Afryka    
- Do 2020 roku 75 ? 250 milionów osób będzie zagrożone brakiem wody.
- Do roku 2020 w kilku krajach plony upraw zależnych od opadów deszczowych mogą zmaleć do 50%. Przewiduje się w wielu krajach utrudniony dostęp do produkcji rolniczej jak i do żywności. To może prowadzić do utraty bezpieczeństwa żywnościowego i pogarszać skalę niedożywienia.
- Do końca XXI w. przewidywane podniesienie się poziomu morza będzie oddziaływać negatywnie na niżej położone obszary nadbrzeżne, gęsto zaludnione. Koszty adaptacji mogą stanowić co najmniej 5-10% PKB.
- Do 2080 roku przewiduje się wzrost 5-8% terenów suchych i półsuchych.

Azja    
- Do lat pięćdziesiątych tego wieku przewiduje, że dostępność świeżej wody w Centralnej, Południowej, Wschodniej i Południowo ? Wschodniej Azji w szczególności w dużych dorzeczach będzie maleć.
- Wybrzeża, a w szczególności gęsto zaludnione obszary dużych delt rzecznych w Południowej, Wschodniej i Południowo Wschodniej Azji będą poważnie zagrożone powodziami ze strony wód morskich, a niektóre także rzecznymi.
- Przewiduje się, że zmiany klimatu będą pogłębiać presję na zasoby naturalne i jakość środowiska  powodowane procesami urbanizacji, industrializacji i gospodarczego wzrostu.
- Przewiduje się wzrost lokalnej zachorowalności i śmiertelności w związku z biegunką powstała w wyniku coraz większej liczby powodzi i susza, które mają nawiedzać Południową, Wschodnią i Południowo ? wschodnią Azję.  

Australia i Nowa Zelandia    
- Do roku 2020 przewidywana jest znacząca utrata różnorodności biologicznej w niektórych bogatych przyrodniczo obszarach jak Wielka Rafa Koralowa czy Wet Tropics w stanie Queensland.
- Do roku 2030 mogą wystąpić nasilające się trudności w zapewnieniu wody w południowej i wschodniej Australii, a także w północnej i częściowo wschodniej Nowej Zelandii.
- Do roku 2030 przewiduje się spadek produkcji w rolnictwie i leśnictwie w szczególności w południowej i wschodniej Australii i wschodniej Nowej Zelandii w wyniku pogłębiających się susz i coraz częstszych pożarów. Natomiast w niektórych innych regionach mogą wystąpić korzyści.
- Do roku 2050 przewiduje się wzrost ryzyka dla mieszkańców i rozwoju gospodarczego na wybrzeżach związanego z podwyższenia się poziomu wody w oceanie, wzrostem liczby i intensywności sztormu oraz powodzi przybrzeżnych.

Europa    
- Zmiany klimatu przewiduje się, że będą powodowały pogłębianie się różnic regionalnych w zasobach naturalnych. Niekorzystny wpływ prawdopodobnie będzie objawiał nagłymi powodziami rzecznymi i częstszymi powodziami przybrzeżnymi wraz z pogłębiająca się erozją brzegów w wyniku sztormów i podniesienia się poziomu wód w morzach.
- Obszary górskie przewiduje się, że dotkną topnienie się lodowców, redukcja pokrywy śnieżnej i ograniczenia w turystyce zimowej oraz znacząca utrata gatunków (w scenariuszu z wysoką emisją nawet ponad 60% w niektórych obszarach).
- W południowej Europie pogorszą się warunki klimatyczne (wysokie temperatury i susze) w regionach dotkniętych brakiem stabilności klimatu prawdopodobnie nastąpi redukcja dostępności wody, zagrożenie dla turystyki letniej i generalnie utrata produktywności w produkcji roślinnej.
- Zmiany klimatu przyczynią także do wzrostu zagrożenia zdrowia i życia w wyniki fal ciepła i częstych pożarów.

Ameryka Łacińska
- Do połowy wieku wzrost temperatury połączony ze spadkiem wilgotności gleby, co według przewidywań ma prowadzić do zastępowania lasów tropikalnych przez sawannę we wschodniej Amazonii. Roślinność obszarów półsuchych ma być zastępowana przez roślinność charakterystyczną dla obszarów suchych.
- Istnieje ryzyko znacznej utraty różnorodności biologicznej poprzez wyginięcie gatunków w wielu tropikalnych obszarach.
- Przewidywany jest spadek produktywności niektórych ważnych roślin uprawnych i produktywności bydła prowadzących do poważnych konsekwencji w bezpieczeństwie żywnościowym. W obszarach umiarkowanych może nastąpić wzrost plonów soi. Ogólnie liczyć się należy z ryzykiem wzrostu liczby osób dotkniętych głodem.
- Zmiany w opadach i zanikanie lodowców może prowadzić do znacznych trudności w zaopatrzeniu w wodę ludności, rolnictwa i energetyki.

Ameryka Północna
- Ocieplenie górskich obszarów na zachodzie prowadzić może do zmniejszenia opadów śniegu, wzrostu powodzi w zimie, redukcji letnich opadów zaostrzając konflikty w dostępie do zasobów wodnych.
- W początkowych dekadach XXI w. z łagodnymi zmianami klimatu przewiduje się wzrost plonowania roślin zależnych od opadów deszczu o 5-20% z dużymi różnicami pomiędzy regionami. Znaczne trudności przewiduje się dla upraw, które są na granicy ich zasięgu co do wysokości temperatury i są zależne od dostępu do znacznych zasobów wodnych.
- W trakcie trwania wieku XXI w. miasta, które już obecnie maja doświadczenia z nagłymi falami ciepła mogą odczuwać wzrost ich liczby, nasilenia i trwania z niekorzystnym wpływem na stan zdrowia.
- Społeczności nabrzeżne i miejsca ich życia będą pod silnym oddziaływaniem skutków zmian klimatu potęgując negatywne skutki na rozwoju gospodarczego i zanieczyszczeń.

Regiony polarne    
- Głównym przewidywanym efektem ma być redukcja grubości i zanikanie lądolodów, pokryw lodowych i mórz z lodem oraz zmiany w naturalnych ekosystemach z negatywnymi efektami na wiele organizmów w szczególności: migrujące ptaki, ssaki i duże drapieżniki.
- Dla społeczności ludzkich w Arktyce wpływ wynikający ze zmian w opadach śniegu i zalegania lodu przewiduje się, że będzie zróżnicowany.
- Negatywny wpływ jest przewidywany na infrastrukturę i tradycyjny styl życia ludności tubylczej.
- Na obu obszarach polarnych specyficzne ekosystemy i siedliska staną się bardziej wrażliwe a klimatyczna bariera dla inwazji obcych gatunków nie będzie silna.  

Małe wyspy
- Podniesienie się poziomu mórz i oceanów, które jest spodziewane może przynieść wzrost groźnych powodzi, sztormów wraz zalewaniem brzegów, erozji i innych negatywnych zjawiska na wybrzeżach, co prowadzić może do zagrożenia infrastruktury, terenów zabudowanych i urządzeń podtrzymujących warunki do życia społeczności wyspiarskich.
- Pogorszenie się nabrzeżnych warunków do życia przykładowo w wyniku erozji plaż i  zanikania raf koralowych, prowadzić będzie do utraty lokalnych zasobów do rozwoju.
- Do połowy wieku zmiany klimatu mogą przyczynić się do zmniejszenia się zasobów wodnych na wielu małych wyspach np. na Morzu Karaibskim i na Pacyfiku, do wielkości kiedy będzie ich niewystarczająco do zaspokojenia potrzeb w okresie braku opadów.
- Wzrost temperatury może prowadzić do wzrostu inwazji gatunków obcych w szczególności na wyspach położonych w średnich i wysokich szerokościach geograficznych.

Dobry Klimat w warmińsko-mazurskim

doklip konferencjeMożliwości dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz źródła wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce były tematem regionalnej konferencji klimatycznej w Kętrzynie.

Więcej…

O Dobrym Klimacie w województwie lubelskim

24 października odbyła się kolejna Konferencja Regionalna. Tym razem gościliśmy w Powiecie Lubelskim. Liczny udział w konferencji wzięli nie tylko samorządowcy, ale także przedstawiciele świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył gospodarz Paweł Pikula, Starosta Lubelski i jednocześnie przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

Więcej…

Dobry Klimat w województwie łódzkim

17 października 2013 odbyła się czwarta regionalna konferencja klimatyczna projektu ?Dobry klimat dla powiatów". Wspólnie ze starostami konwentu powiatów województwa łódzkiego obradowano w niewielkiej wsi Gola w powiecie wieruszowskim. Podczas wstępnej prezentacji powiatu uczestników konferencji chwycił za serce film o wieruszowskiej dziecięcej drużynie strażackiej. Patrząc z perspektywy zmian klimatu, był to bardzo dobry przykład edukacji na rzecz lepszej adaptacji do tych zmian.

Konferencję prowadził Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich, zastępca koordynatora projektu. Podczas pierwszej sesji prezentacji duże zainteresowanie wzbudziły przykłady dotyczące wykorzystania siłowni wiatrowych jako dodatkowego źródła dochodu dla gmin, czy energii pochodzącej z przetwarzania odpadów do budowy lokalnego systemu ciepłowniczego.

Więcej…

Więcej artykułów…

LIDER PROJEKTU
instytut logo2

 

PARTNERZY PROJEKTU

cep logo1

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

Akceptuję warunki.

EU Cookie Directive Module Information